Clients about us

Appreciative words are often just as fleeting as snow in the Sahara. We do however apreciate them of course and hope they show that the Symbol Method is sustainable and popular everywhere: in industry and care, in the finance industry as well as in education, insurance and government. Below is a selection from the comments of our relations. Since they are all reviews given by Dutch speaking clients, we have not translated them. We hope to add some English versions shortly.

Eigenschappen van het totale team

“Tineke Liefhebber heeft een unieke manier om je goed naar jezelf te laten kijken. Precies zoals je bent, met de zaken en eigenschappen waar je trots op bent, maar ook de eigenschappen die je wel weet maar liever niet had. Ze laat je in een team ervaren hoe dat is voor anderen en hiermee krijg je veel reflectie op jezelf en je ontwikkeling. Door dit in teamverband te doen krijg je ook veel inzicht in de ander en de eigenschappen van het totale team. Je leert elkaars sterktes en zwaktes te herkennen en kunt daardoor in de werksituatie beter samenwerken omdat je elkaar valkuilen kent en erom heen kunt samen!
Ik heb het genoegen gekend om een Tineke traject twee keer te mogen doen met een volledig verschillend team. Beide keren heb ik heel waardevol gevonden. Ik wens iedereen toe dat hem/haar de tijd gegund wordt om deze ervaring op te doen.”
Josette van Doorn, Director LTO Sitech Services

Beter bespreekbaar

“Toen onderling begrip prioriteit werd in mijn MT, kwam Symbool direct bij mij boven door goede ervaringen met hun persoonlijkheidanalyses. Nu teamleden inzicht hebben in elkaars patronen, zijn wrijvingen beter bespreekbaar en weten we elkaar gemakkelijker te vinden. Daarnaast heeft Tineke ons team als geheel in kaart gebracht en de spiegel voorgehouden. We begrijpen nu beter waar we staan en hoe stappen in de goede richting te zetten.”
Wim Boswerger, manager Maintenance SABIC Europe

Inzicht en rust

“Na gesprekken met verschillende coaches heb ik direct de keuze gemaakt voor Tineke, vanwege haar unieke aanpak, methodiek en haar kracht om in zeer korte tijd tot de kern door te dringen.
Met de IOS©-Analyse is mijn talent- en ontwikkelpotentieel in kaart gebracht op een zeer begrijpelijke wijze. Hierdoor heb ik een helder beeld gekregen over mijn persoonlijkheid en wie ik ten diepste van binnen ben. Dit heeft mij veel inzicht, rust en zelfvertrouwen gegeven. Ik begrijp mijzelf en mijn houding en gedrag in bepaalde situaties beter. Dit geeft mij ook de middelen in handen om mijzelf verder te ontwikkelen en mijn talenten in te zetten. Het maakt mij veel effectiever in de relatie met mijn omgeving op veel verschillende vlakken.Het coachingstraject met Tineke mij veel meer gebracht dan ik had durven hopen.”
Gijs Heuvingh, Teamleider Informatie Management, Delta Lloyd

Handvatten om effectiever te handelen

“Ik heb recent een coachingstraject doorlopen bij Symbool, in vervolg op een opleiding op het gebied van organisatieadvies en verandermanagement van enkele jaren daarvoor. Een belangrijk onderdeel van die opleiding was persoonlijke ontwikkeling. In die tijd heb ik veel geleerd over mijn eigen handelen, in een organisatie of in een adviesgesprek. Tot aan het coachingstraject met Gaitske , wist ik mijn ontwikkelpunten echter niet daadwerkelijk om te zetten in effectiever handelen. Ze heeft mij in een aantal sessies op een zeer professionele manier, in een goede sfeer de handvatten gegeven om mijn handelen effectiever te maken. Dat heeft ze gedaan door mij echt in te laten zien wat ik doe, hoe dat overkomt en waarom dit in bepaalde situaties niet effectief is. Het coachingstraject heeft mij erg geholpen in een belangrijke fase in mijn carrière”
Marc Heijligers, Interim manager en ondernemerscoach at Seven to Nine

Logische sparring-partner

“Tineke Liefhebber is voor mij een logische sparring-partner bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid op het vlak van leiderschap en gedrag. Tineke helpt je om je eigen gedrag en leiderschap onder ogen te zien via het ontdekken van je verborgen talenten. Jij zelf staat daarbij centraal.“
Hans Leppink, Manager Security en Brandweer Sitech Park Services

Meer in charge

“De IOS-analyse door Tineke en de daaropvolgende coachingsgesprekken met Gaitske hebben me veel inzicht gegeven in mijn persoonlijkheid, talenten, valkuilen en ontwikkelingspotentieel.
De niet-veroordelende maar zeer doortastende methode van Tineke om steeds dieper tot de kern van de zaak door te dringen en genadeloos de patronen in mijn persoonlijkheid en handelen bloot te leggen heeft veel helderheid gebracht.
De kritische, respectvolle gesprekken met Gaitske helpen me de dwarsverbanden te zien en de inzichten toe te passen in het dagelijks leven. Al vraagt dat nog heel veel oefening, nog valkuilen en blinde vlekken zat, ik vind het boeiend en leuk mezelf zo onder de loep te nemen, hoe confronterend dat ook kan zijn. Ik heb niet langer meer het gevoel maar wat rond te dobberen, het leven “overkomt” me niet langer, ik ben meer zelf in charge en beleef veel plezier aan het vrijmaken mijn talenten.
Het op deze manier naar mezelf kijken heeft me rust, energie en richting gegeven en vertrouwen in de toekomst. Een zegen!”
Maja Roodveldt, sopraan Groot Omroepkoor

Gericht op de toekomst

“Na geconfronteerd te zijn geweest met mijn eigen onmogelijkheden in contact gekomen met Symbool.
In korte tijd inzicht gekregen wat mijn sterke punten en valkuilen zijn, en hoe je in je eigen kracht kunt komen en blijven. De persoonlijke en directe manier van coachen was voor mij zeer plezierig.
Bedachtzaam kan ik verder, gericht op de toekomst!”
Nienke de Mos, specialist ouderengeneeskunde

Jezelf en anderen begrijpen

“Het mooie aan de aanpak van Tineke is dat je jezelf en anderen echt leert kennen, en dan met name de persoonlijke drijfveren waarom jijzelf of iemand op een bepaalde manier reageert of functioneert. Je herkent situaties die goed of minder goed bij je passen, en leert hoe het meeste uit elke situatie te halen. Je kan je eigen functioneren verbeteren, maar ook teamleden beter inzetten. En aangezien het steeds over iemand als persoon gaat, heb je er evenveel aan in je privéleven.”
Raf Bemelmans, Co-founder & CSCO at Quality Circular Polymers

Direct en to-the-point

“Tineke is direct en to-the-point. Ze dringt binnen no-time door tot de kern, zonder wollige psychoanalyse. Ze weet een vinger te krijgen achter de laatste schil van de kern: wat drijft mijn gedrag. Iets waar geen enkele -van de vele- coaching, management development cursussen toe in staat is geweest. Bovendien is ze als sparring partner in staat de diepte in te gaan op een breed scala aan topics, zowel procesmatig als inhoudelijk.”
Jip Bisschop, Project Manager (NPL), ASML

Zelfkennis draagt bij aan beoogde uitstraling

“Tineke heeft een enorme dosis mensenkennis. Haar kundige observatie van de ander (inclusief de confronterende ‘rafelrandjes’) is steeds een schot in de roos. Na de analyse vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Zelfinzicht wordt vergroot en het reflecteren op eigen gedrag vergemakkelijkt. En dat alles op een oprechte manier, in klinkklare bewoordingen en niet gespeend van humor op zijn tijd.
Verrassend genoeg ligt hier een heldere relatie met mijn vak. Meer inzicht in je eigenschappen en kwaliteiten, draagt bij aan de uitstraling die je beoogt.”
Suzanne Bollen, Specialist personal branding & communication

Positief veranderen

“Als professioneel petro-chemisch bedrijf is SABIC Europe gericht op continu verbeteren. Met Integraal Performance Management worden zowel de performance als de ontwikkelgebieden van medewerkers gemanaged. Op het gebied van zicht op eigen handelen van medewerkers werkt SABIC Europe alweer een aantal jaren samen met Symbool.
Deze organisatie helpt medewerkers op gestructureerde wijze te ontdekken waarom zaken gebeuren zoals ze gebeuren én wat de invloed is/kan zijn van de persoon in kwestie. Als lid van het Site Managementteam heb ik in de afgelopen jaren vele medewerkers positief zien veranderen na het doorlopen van een Symbool traject. Door aandacht van de medewerker zelf maar ook door aandacht van zijn directe manager kan het resultaat daarna nog verder worden benut en bestendigd.”
Math Peeters, Director Site Services Site Geleen SABIC Europe

Eerlijk kijken

“Dit schooljaar ben ik begonnen als conrector havo. In het kader van het ontwikkelen van effectief leidinggeven, heb ik het IOS©-assessment afgelegd. Ik heb tijdens de sessies meer dan ooit inzicht gekregen in mijn eigen kwaliteiten, maar des te meer in de valkuilen waar ik continu genadeloos inloop. Hetgeen ik zeer heb gewaardeerd, is het geduld van Gaitske evenals het vermogen om zonder waardeoordeel kritiek op mijn handelen te geven. Het laatste heeft mij geholpen om (voor het eerst) eerlijk naar mijn eigen handelen te kijken. Gaitske voelde precies aan op welke momenten ik vastliep. Ik heb buiten de sessies ook contact met haar op mogen nemen, onder andere om een sollicitatiegesprek voor te bereiden. Ik ben Gaitske zeer dankbaar en raad het een ieder aan om gebruik te maken van haar kennis, vaardigheden en waardevolle tips.”
Jarryd Jamoena, Conrector Havo, Aloysius College

Original and effective self-developed method

“This coaching has been extremely helpful in many aspects of my personal and professional development. Not only did I learn to understand my personality better, I  also learned the underlying reasons for my reactions and attitudes towards various real life situations. By using an original and effective self-developed method Tineke explains and clarifies the nature of  your character, the reasons behind your reactions to various real life situations, and  helps you to use and maximize the development of your innate strengths. At the same time, she makes you aware of how your apparent weaknesses can be improved in a way that fits your natural behaviour. Most importantly this experience helped me to understand what I really wanted in term of personal and professional development as well as uncovering how this can best be achieved: by finding the right balance between skills  and personal attitude. It is certainly a training I would advise to everybody who wants to understand better the nature of their behaviours and how to effectively channel their strengths for their all-round development.”
Alberto Ronzani. Marketing Manager Speciality Additives, Air Products and Chemicals

Top

“Niet alleen nuttig voor arbeidssituatie, ook voor privéleven. Interactie met trainer is uitstekend, top, professioneel.”
Hans Kolnaar, Marketing Director at SABIC Europe

Innerlijke rust

“Door de goede gesprekken afgelopen maanden met Gaitske heb ik veel meer innerlijk rust gekregen. Ik heb veel kennis opgedaan over dienstbaar leiderschap, mezelf beter leren kennen en ik kan dingen beter in perspectief plaatsen. Ik merk ook dat mijn energieniveau een stuk hoger ligt en ik kan emoties beter pareren. De uitdaging blijft om niet in de uitvoeringsfouten van mijn kernwaarde beoordelingsvermogen te stappen maar ik heb de handvaten gekregen om hier zelf mee aan de slag te gaan.”
Marjon Gielisse, unithoofd Services Haagse Hogeschool

Competent

“De verkregen kennis en inzichten geven mij een betere basis voor het effectiever persoonlijk functioneren binnen SABIC dan welke andere cursus dan ook die ik eerder volgde.  Daarnaast is het geleerde ook prive toepasbaar.
Open en inhoudelijke discussie mogelijk over alle denkbare onderwerpen, hoge compententie coach.
Mijn gestelde leerdoelen op het gebied van verbetering van interpersoonlijke communicatie zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft het coachingstraject me op het brede terrein van persoonlijke effectiviteit veel inzicht verschaft.”
Ir Walter Jacobs SABIC Europe

Teamspirit

“We waren een team van 10 medewerkers binnen de financiële administratie, althans “op papier”. Allemaal met een lang veiling verleden op verschillende vestigingen en allemaal met een behoorlijke gevulde rugzak. De sessies van Symbool moesten ons gaan helpen een (h)echt team te vormen zodat we klaar waren om de veranderingen die nodig waren ook daadwerkelijk door te voeren, ons letterlijk klaar te stomen voor de toekomst. En o, wat was iedereen sceptisch toen we gingen starten, maar gedurende de sessies kregen we allemaal inzichten in hoe wij met elkaar communiceerden. Er was geen vertrouwen onder elkaar, we begrepen elkaar niet en stonden niet open om naar elkaar te luisteren. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en ik durf te zeggen dat we nu een leuk team hebben dat er voor elkaar is en waarmee we nog jaren veel werkplezier zullen beleven.”
Simone Gerritsen, Teamleider FSC Financieel Bureau, FloraHolland

Je snapt niet hoe je het ooit níet wist

“De opleiding Dienstbaar Leiderschap van één jaar. Daarna nog enkele coachingsgesprekken. Een combinatie van relevante ‘harde leerstof voor managers’ en kijken naar jezelf. Inzicht in je kwaliteiten en in nog niet ontdekte talenten. Je ervan bewust worden dat je bepaalde kwaliteiten nou eenmaal niet hebt. Het was als leren lezen, als leren fietsen zonder handen: je snapt niet meer hoe je ooit níet wist hoe het moet.”
Karien Tas, teamleider Gemeente Delft

Baanbrekend

“Er zijn al veel boeken over geschreven en trainingen gegeven die je vertellen hoe je het inzicht in je eigen functioneren kunt vergroten. De ene insteek helpt wat meer dan de ander. Ook ik probeerde mezelf zo verder te ontwikkelen; iedere keer weer een stapje. Door het coachingstraject echter, heb ik een gigantische sprong gemaakt. De theorie over polariteiten en menstypen die Tineke vertolkt is zeer confronterend, maar daarmee ook baanbrekend en tastbaar. Zowel tijdens het traject, maar zeker ook blijvend daarna, blijf je gebruik maken van de tools en inzichten die Tineke je meegeeft. Op dit moment kan ik best stellen dat het me succes heeft gebracht, op mijn werk maar ook thuis!”
Ing. Sven Ritt, Manager Cluster Maintenance SABIC-Europe

Zelfbewuster, vanuit je eigen kracht

“Gaitske en Tineke hebben met hun IOS methode inzicht gegeven in mijn persoonlijkheidstype en hoe deze zich verhoud tot anderen. Niet alleen begrijp ik hierdoor meer van mijn eigen drijfveren, sterktes en valkuilen, ook de interactie met anderen wordt voorspelbaar en aangenamer. Even effectief als eenvoudig wordt het naar jezelf te luisteren als je jezelf beter begrijpt. Sindsdien weet ik mijn eigenschappen effectiever in te zetten om een goed resultaat neer te zetten en beweeg ik me zelfbewuster in een groep. Door een spiegel voor te houden, gunnen ze je een blik in je eigen mechanismes en maken ze dat je met meer begrip en natuurlijker handelt. Het is geen trucje, geen herprogrammeren, maar vanuit je eigen kracht handelen. Bedankt voor het laten ontdekken van de schat die we ons leven lang bij ons dragen.”
Sander Rave – SkottKarra industrieel ontwerpers

Iedereen heeft een unieke functie in het proces. Dat leer je zien

“Voordat ik de opleiding begon, voelde ik me altijd een ‘trekker’ of een ‘duwer’ in samenwerking. Ik was als een reisleider, continu bezig mensen die achterop raakten bij de groep te houden. Omdat ik zelf vrij voortvarend ben, zag ik het gedrag van achterblijvers als tegenwerking: ze vertraagden de boel. Tijdens de opleiding Dienstbaar Leiderschap kreeg ik inzicht in de werking van polaire patronen en dat heeft veel veranderd. Zo leerde ik onder meer begrijpen dat geduw en getrek vaak juist extra vertraging oplevert! Ik realiseer me nu dat de achterblijvers in het proces een belangrijke functie hebben. Zij zijn de bedachtzame kracht van het team. In plaats van aan ze te trekken of ze voort te duwen, geef ik ze nu de ruimte en sluit ik bij ze aan. Zo komt hun oog voor goede procesvoering tot uiting en wordt hun talent voor risicoanalyse benut. Inmiddels gelden ze voor mij als de parels van het bedrijf!”
Gülèn Karakis, senior HRM-consultant FloraHolland

Gun jezelf de opleiding

“Gun jezelf de opleiding dienstbaar leiderschap (peoplemanagement). Je verruimt je blik naar binnen én naar buiten. Ook krijg je zicht op de interactie tussen jou en de ander en hoe je je hierin kunt ontwikkelen én sturen. Jij maakt een deel uit van het geheel en je zult verbluft staan hoe jij je team, afdeling of organisatie kunt beïnvloeden en hoe je eindelijk datgene voor elkaar kan krijgen wat je beoogt.”
Mimia Sewnandan, Strategisch HR Manager, UNETO-VNI

Aanrader

“Vergeet de 2-daagse cursussen en trainingen van een middagje. Deze geven slechts inzicht in het zichtbare gedrag wat je zelf ook wel kent. Als je jezelf echt wilt leren kennen en een persoonlijke maar ook professionele ontwikkeling wil doormaken dan is de opleiding Dienstbaar Leiderschap echt een aanrader. Niet zo maar trucjes toepassen maar beter leren begrijpen.”
Huig Hoek, Informatiespecialist Gemeente Katwijk

Direct

“Tineke weet moeilijke/confronterende boodschappen wel heel direct toch zo over te brengen dat ze landen, en niet een ‘hakken in het zand’-reactie teweegbrengen.”
Dr Klaas Remerie, Research Fellow at SABIC Europe

Jezelf leren kennen

“Eerst jezelf leren kennen om daarna de wereld onbevooroordeeld tegemoet te treden.”
Martin Kraaijeveld, Westland Infra

Inzicht in jezelf draagt bij tot inzicht in de ander!

“Wil je als groep/team functioneren dan moet je je bewust worden van je eigen drijfveer en het effect daarvan in de groep/team. Dit is ons tijdens de meerdaagse training heel duidelijk geworden. Alhoewel het toepasbaar maken in de praktijk niet altijd gemakkelijk is, werd ons duidelijk dat vooral communicatie in de groep/team van eminent belang is. De wijze waarop een en ander vorm gegeven werd door Tineke hebben we ervaren als een warm bad.”
Namens de DSM Dyneema secretaresses

Ontzettend gegroeid

“Wat ik jullie nog wilde laten weten, is dat ik bij de sollicitatiegesprekken pas echt besefte wat ik allemaal heb geleerd door jullie. Het Symbooltraject is natuurlijk allemaal een geleidelijk proces geweest, waarbij je de kennis meteen in de praktijk kon brengen, maar pas bij de sollicitatiegesprekken besefte ik dat ik ontzettend ben gegroeid en ontwikkeld en hoe uniform de kennis kan worden toegepast. Nogmaals bedankt hiervoor!”
Marcel van Sloten, teamleider FloraHolland Connect

Verbluffende resultaten

“Destijds was onze medische staf sterk verdeeld; veel communicatie/relatieproblemen en geen gezamenlijke ambitie. Met de IOS© methodiek van Tineke Liefhebber werd op teamdynamiek en rol van teamleden ingezoomd. Door verkregen inzicht en concrete adviezen kon het team de ingezette beweging verder uitbouwen tot verbluffende resultaten. Een disfunctionerende medische staf veranderde in een dynamisch samenwerkend team, van waaruit innovatieve kracht als vanzelfsprekend ontstond. Zeven jaar later functioneert het nog steeds uitstekend. Ter inspiratie en preventie besloten directie en bestuur vorig jaar weer tot een kort traject, met wederom fantastisch resultaat. Uitspraken deelnemers: ‘inzichtgevend’, ‘inspirerend’ en ‘effectief’.”
Drs. Juan D. Martina, Algemeen Directeur-Bestuurder Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal, Arnhem.

Promotie

“Met een gezonde scepsis ben ik gestart met het Symbool traject. In eerste instantie snapte ik de 2 dames niet, maar met hun inzichten weet ik nu beter hoe ik in elkaar zit en ben ik effectiever in mijn werk. Ik wil met name Gaitske bedanken voor het coachen van een eigenwijs persoon. Door haar inzichten ben ik verder in mijn persoonlijke ontwikkeling en heb ook een mooie promotie kunnen maken.”
Kees de Louw, teamleider FloraHolland Connect

Eye-opener

“Ik geloofde geen bal van die rooskleurige verhalen over de resultaten van Symbool, maar dat veranderde door de complete eye-opener die het traject me zes jaar geleden (en ook nu nog) bracht. Geniaal hoe Tineke menstypen en hun interactie in kaart bracht. Zij gaf woorden (en daarmee samenhang) aan wat ik altijd al zag maar niet kon benoemen. Anders dan met andere trainingen beklijft deze methode, omdat het klopt met de eigen ervaringen; het sluit aan bij wie je bent. Inzicht in mijn eigen drijfveren bracht me innerlijke rust en veel meer begrip voor ander en/of ‘afwijkend’ gedrag. Nog dagelijks ben ik meer of minder bewust met de inzichten bezig.”
Rob Mullenders, Lead-engineer Process Control SABIC Europe

Stappen verder

“Na een individueel traject te hebben afgelegd, haalde Tineke me over om mijn ontwikkeling voort te zetten in een groep. Ik stond daar sceptisch tegenover, maar ik had vertrouwen in haar nuchtere aanpak en besloot deel te nemen.
Achteraf kan ik constateren dat juist de dynamiek van de groep mij stappen verder heeft gebracht in het op humorvolle wijze onder ogen kunnen zien van mijn eigen patronen. Om nog maar te zwijgen over de effecten daarvan op anderen!

In het bijzonder de wisselwerking en het besef dat we allen te pas en vooral te onpas ten prooi kunnen vallen aan halsstarrige overlevingsmechanismen, heeft mij de mogelijkheid geboden om mijn zangleerlingen op maat gesneden lessen aan te bieden. Daarnaast heeft het mij als zangeres in staat gesteld om meer muzikale eenheid te bewerkstelligen in groepen musici met een grote diversiteit in achtergrond.
Tevens heeft het er toe geleid dat ik mijn functie als directeur van een culturele instelling met gepaste afstand en zuiverheid kan invullen.”
Ankie Jansen, Zangeres en zangpedagoge; Directeur culturele instelling

Helder en betrokken

“Persoonlijk leiderschap, waar ben ik goed in en wat drijft mij ten diepste. Bewustwording van mezelf en doorvertaling naar leidinggeven aan een team, een organisatie; met teamdynamiek en organisatiecultuur als aandachtsgebieden. Dit is kort samengevat het traject dat Tineke en Gaitske van Symbool op een heldere en betrokken wijze uiteenzetten. Om dit niet alleen te begrijpen maar meer nog te kunnen ‘voelen en ervaren’ en vervolgens toe te passen. Kijk in de spiegel en reflecteer. Stap om je ego heen en benader de medemens vanuit respect. Bevrijd het gewenste in jezelf, het team of bedrijf en de wereld om je heen.”
Ad van der Plas, adviseur

Meer bewust

“Door middel van de trainingen die Symbool geeft, word je je meer bewust van je gedrag en wat dat gedrag met anderen doet en zo hoe je effectief mensen kan bewegen en ondersteunen.”
Ivo Fischer, Salesmanager Brunel engineering

Professioneel

“Dankzij de nieuwe inzichten vanuit de persoonlijke IOS hebben Gaitske en Tineke meer diepgang in mijn persoonlijke effectiviteit gebracht. Hoe groter de kloof des te mooier de brug. Op zeer professionele en toegankelijke wijze zijn zij in staat middels het persoonlijk functioneren de brug te slaan naar groepseffectiviteit in de breedte.”
Wendy Doon, Principal hr consultant/ a.i hr manager ING

Gelukkig

“Door de coaching heb ik meer rust gekregen. Ik begrijp mezelf beter en weet waar mijn kracht zit. Ik weet dat ik als ‘ontvankelijke’ soms niet op een woord of naam kan komen en dat ik vaak onzeker ben, dat hoort bij mij en wéér een opleiding volgen helpt niet. Wel ben ik naast mijn betaalde baan vrijwilligerswerk gaan doen dat me gelukkig maakt. Ik voel me er nuttig door. En ik heb de stap durven nemen naar een functie waarvan ik eerder dacht dat ik er niet goed genoeg voor was. De onzekerheid blijft, maar ik kijk er nu meer doorheen.”
Karin Kuipers, Associate Financial Accounting ING

Beste opleiding

“Het goede van dit coachingstraject is het feit dat je met je eigen karakter wordt geconfronteerd. Door de oefeningen en gesprekken krijg je een spiegel voorgehangen die je uiteindelijk vooruit helpt in het optimaliseren van je optreden binnen je eigen werkomgeving.
Na een 360° evaluatie, samengevat in een management developmentplan, kwamen bepaalde aspecten van mijn persoonlijkheid naar boven die nog wat bijgeschaafd konden worden.
Mensen begrepen me niet altijd, terwijl ik het idee had dat mijn plannen/ideeën toch zeer duidelijk waren. Dit zorgde soms voor miscommunicatie en reacties die zaken vertraagde of zelfs lieten mislopen. De achterliggende redenen van deze situatie begreep ik in eerste instantie niet. Pas tijdens het Symbool traject, werden deze processen me duidelijker.

Na een aantal gesprekken en oefeningen bleek mijn denkproces niet lineair te zijn. Als contextueel denkend iemand, ging ik er vanuit dat iedereen mijn denkprocessen kon volgen. Hier zat mijn denkfout. Eenmaal ik dit wist en begreep, ben ik mijn gedrag gaan aanpassen met behulp van de oefening uit het boek en opmerkingen tijdens coachingsgesprekjes. In het begin voelde het heel onwennig aan, maar na verloop van tijd voelde ik mijn zelfvertrouwen groeien en voelde ik dat mensen me beter gingen begrijpen.
Vergeleken met de situatie 1 jaar geleden, voel ik me nu veel beter en zekerder en merk ik dat ik efficiënter ben gaan samenwerken.

Dit is de beste opleiding die ik heb mogen volgen binnen mijn professionele carrière. Symbool is zeker een aanrader voor mensen die niet bang zijn zichzelf kritisch te bekijken met als doel vooruit te komen in hun professionele carrière.”
Dr Tjerk Lenstra, België, Technical marketing Engineer, PP Moulding &  Extrusion SABIC Europe

Anders denken

“Door haar professionele aanpak, ervaring en inlevingsvermogen heeft Tineke Liefhebber me bewust gemaakt van mijn sterke en minder sterke kanten. Door deze bewustwording kan ik weer gezond, praktisch en beter functioneren op het werk maar ook privé.
Door de goede en structurele begeleiding heb ik mijn eigen kracht weer terug gevonden waardoor ik andere mensen weer beter begrijp en kan helpen.
Het belangrijkste is dat dit alles vanzelf gaat, een ander denkpatroon uitgaande van je eigen sterke kant waardoor er geen innerlijke weerstand is.
Tineke is een vrouw met veel passie voor ‘haar mensen’ en met een geweldige uitstraling die je zelden ziet.”
Theo van der Kort, Process Engineer Site Improvement & Technology SABIC Europe

Super gemotiveerd

“In deze analyse is bij mij veel inzicht gekomen en ben ik situaties en voorvallen beginnen te begrijpen. Het coachingstraject van Symbool heeft me nieuwe inzichten en handvatten gegeven. Vooral ook het oefenen van praktijksituaties was uiterst efficiënt om de verandering door te voeren.
Bewustwording van:

  • Wie ‘ik’ ben, de wijze waarop mijn persoonlijke processen verlopen, wat ik hier aan kan veranderen en ook hoe.
  • De wijze waarop communicatieprocessen werken vanuit wie personen zijn.
  • Dat er relationele processen zijn gevoed vanuit gemeenschappelijk en tegengesteld belang.
  • Persoonlijkheidstypes en wat hen drijft, hoe ze in elkaar zitten, waar ze gevoelig voor zijn.
  • Het gebruik en effect op anderen van verbale en nonverbale taal in processen.

Er is een wereld opengegaan die voorheen door mij niet herkend werd, niet zichtbaar was. Ik voel nu zaken sneller aan, en zie wat er zich afspeelt in mijn omgeving. Hierdoor kan ik zelf mijn eigen optreden en wijze van communicatie aanpassen om mijn doelstellingen op een prettige en luchtige wijze te bereiken.
Mijn persoonlijkheid, wie ik ben, ben ik al ca. 40 jaar. Ik ben wie ik ben doch dit traject heeft mijn leven en wie ik ben veranderd. En deze verandering zal zich de rest van mijn leven doorzetten. Veranderen als persoon is een groeiproces doorheen het leven. Er zijn veel zaken die ik al automatisch sneller door heb, mijn natuurlijke voelsprieten hebben zich ontwikkeld.
Ik vind van mezelf dat ik een hele ontwikkeling op persoonlijkheidsvlak heb doorgemaakt op korte tijd en dat dit coachingstraject zeer succesvol is geweest. Ik ben super gemotiveerd.”
Christel Goossens, Industrieel ingenieur chemie SABIC Belgium

Veel zinvoller

“Mijn IOS is een van de beste investeringen in mijzelf gebleken. Het heeft me ontzettend veel inzicht gegeven in de manier waarop ik als persoon in elkaar steek, het totaalpakket aan talenten, waardesystemen, drijfveren en leerhobbels, en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse interactie met mijn omgeving. Het IOS-traject is voor mij veel zinvoller en leerzamer geweest dan eerdere op communicatie en samenwerking gerichte cursussen, waaruit ‘beter functioneren’ volgde door het in de praktijk brengen van wat tips & trucs. Een IOS gaat veel dieper zonder daarbij zware kost te worden: het is bovenal een leuke en interessante ervaring. Ik ben mijn werkgever en Tineke erg dankbaar voor de mij geboden kans, waar ik de rest van mijn leven de vruchten van zal blijven plukken, zowel op mijn werk als in de privésfeer.”
Ir. Roy van Lier, M.A.Sc. Waterspecialist SABIC Europe

Anders

“Ik heb genoten van de gesprekken met Tineke. Woordspelletjes leken het en steeds weer dat ‘waarom?’ Maar deze keer zonder het vermanende vingertje dat ik gewend was bij deze vraag.

‘Ruimdenkende’ was haar conclusie en langzaam vielen zaken op hun plaats, begreep ik het verschil tussen de boodschap die ik wilde overbrengen en de boodschap die ik daadwerkelijk overbracht. Met dit begrip kwam voor mij ook de rust, want eigenlijk wil je toch niets liever dan serieus genomen worden. Het fijne is dat ik nog steeds ‘anders’ mag zijn maar nu op zo’n manier dat mijn omgeving er ook iets aan heeft. Anders is niet tegendraads, alleen maar anders! Bedankt.”
Fons Rijs, Plant System Administrator, SABIC Europe

Het beste uitgangspunt

“Waarom verloopt een gesprek met de één niet hetzelfde als met de ander? Inzicht krijgen in wat jouzelf en anderen beweegt om te reageren en te handelen, is het beste uitgangspunt om een betere samenwerking, relatie of communicatie te verkrijgen. Deze opleiding geeft dit inzicht en heeft mij enorm verrijkt in mijn kijk op relatiemanagement, zowel in mijn team als in mijn huwelijk als in de communicatie met mijn kinderen!!”
Esther Daal, financieel Analyst BP Europa SE

Openbaring

“Heel onbevangen en open ben ik het traject van coaching door Symbool ingegaan en ik heb daarin ervaren dat het me als mens enorm verrijkt heeft. Voor mij was het een openbaring om erachter te komen vanuit welk persoonlijkheidstype ik ‘acteer’. Het verklaart waarom ik in bepaalde omstandigheden of in contact met een ‘bepaald’ soort mensen onrustig/zenuwachtig word. Mooi om jezelf beter te leren kennen, maar ik heb het als nog mooier ervaren om ‘die ander’ anders te zien en dus ook anders te beoordelen. Deze ervaring heeft me nog meer gestimuleerd om in mijn functie als jobleader aandacht te schenken aan ‘de mens’ achter een persoon, om zo een nog betere relatie te krijgen. Het mooie in dit ontwikkelingstraject is, dat je daarbij gewoon jezelf blijft, en toch sterker wordt. Het spreken met en luisteren naar Tineke is een ervaring die ik nooit zal vergeten.”
Rene Hage, Jobleader PB & Maintenance execution SABIC Europe

Veel geleerd

“Heb er heel veel van geleerd, veel inzicht verkregen, ook om blijvend mee aan de slag te gaan, want het raakt je eigen wezen.”
Nathalie Peeters, ProRail

Houvast

“Ik heb door dit coachingstraject inzicht gekregen in mijn talenten. Dit inzicht is helder en vormt daarmee voor mij een stabiele basis om verder te groeien. Ook nu, meer dan twee jaar sinds het beëindigen van mijn coachingstraject, biedt dit verkregen inzicht nog steeds houvast in onzekere situaties. Ik stap sindsdien met zékere, stevige tred de toekomst in.”
Monique Kelder, Manager P&O, Zorgverzekeraar Menzis

Bijzondere coach

“In mijn professionele carrière heb ik Tineke Liefhebber leren kennen als bijzondere coach. Zij is in staat om snel het vertrouwen van de gecoachte te winnen en met haar eigen ontwikkelde theorie geeft zij inzicht in een belangrijke drijfveer van het gedrag: nu eens niet het geheel van ervaringen uit het verleden maar juist de mens die de gecoachte in zijn genen is. Het daarbij behorende vocabulaire ondersteunt hierbij. Doordat zij waardevrij terugkoppelt zal de gecoachte zich deze informatie snel eigen maken en hiermee vervolgens zelf kunnen bepalen hoe hiermee aan de slag te gaan. Zij legt het fundament voor gedragsverandering en laat het aan de gecoachte om hierop door te pakken.”
Drs. Hans Timmermans, divisiedirecteur Bedrijfsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Gemotiveerd

“Bij het losbarsten van de kredietcrisis wilde ik kappen met mijn werk, maar liet me op advies van manager coachen. Tineke bracht mijn aanleg en natuurlijke ontwikkelingsweg helder en doeltreffend in kaart. Toen bleek me dat de maatschappij en ik in hetzelfde te leren hadden. Meer verbondenheid en de bereidheid tot samen delen. Hoe de financiële wereld deze draai moet gaan maken, weet ik nog niet, maar wel dat ik nu gemotiveerd ben hier een zinvolle bijdrage aan te leveren.”
Menno van Diermen, Toezichthouder, De Nederlandsche Bank

 Hoog niveau

“Een belangrijk deel van het eerste en tweede jaar van de opleiding MBA staat in het teken van het vak ‘mens’. Mijn ontwikkeling is erdoor in een stroomversnelling geraakt. Enerzijds heb ik mezelf beter leren kennen, wat niet altijd even fijn is, maar uit ervaring kan ik zeggen dat je eerst jezelf moet leren kennen voordat je verder kunt groeien.
Anderzijds hebben Tineke en Gaitske mij geleerd hoe ik mijn sterktes zo effectief mogelijk kan inzetten en hoe ik mijn zwaktes kan ombuigen in sterktes. Daarnaast heb ik tools aangereikt gekregen om zowel individuele personen als teams te kunnen analyseren en effectiever te laten functioneren.
De afgelopen twee jaar heb ik twee promoties weten te realiseren. Daarnaast heb ik van de directie opdracht gekregen om een team dat niet effectief meer functioneert, nieuw leven in te blazen. Dit is voor mij een zeer uitdagende bezigheid. Tevens heb ik mezelf ook in de privésfeer kunnen ontwikkelen en kan ik nu beter omgaan met lastige situaties.
De lessen van Tineke en Gaitske zijn van hoog niveau. Ze brengen de materie heel enthousiast over en maken graag tijd vrij om mensen persoonlijk aandacht te schenken. Zonder hen had ik mijn persoonlijke groei niet zo snel kunnen realiseren.”
Dennis Ramcharan, Consultant Deloitte

Verrijking

“Bewuster en bezield managen! Een verrijking voor je persoonlijke en professionele groei.”
Razina Mahmood, financieel medewerker Medisch Centrum Haaglanden

Openbaring

“Tijdens de IOS analyse en begeleidingssessies werden een aantal gereedschappen aangereikt, en gezegd mag worden: goed gereedschap is het halve werk. Niet alleen talenten rijker maar tevens een openbaring, de film van je leven spoelt terug en er vallen een aantal “puzzelstukjes” op zijn plek.
Kortom, een geweldige ervaring die ik iedereen die voor verandering open staat van harte kan aanbevelen!”
Martin Raasveld PhD Bosch Security Projects

Lat hoog

“Er wordt alleen iets bereikt als de lat hoog gelegd wordt. Dat heb ik ervaren”
Dick Pasterkamp, Westland Infra

Dimensie dieper

“Tot heden heb ik geen concept gezien dat zo simpel lijkt maar tevens zo diepgaand en omvattend is! Tineke Liefhebber is geen onbekende binnen SABIC Europe. Sedert jaren ondersteunt ze medewerkers zicht te krijgen op hun eigen talent, hun minder zichtbare kracht en vooral de verbinding tussen beiden. Omdat onze organisatie veelal bestaat uit technische mensen spreekt haar aanpak aan. Eerst analyseren en vervolgens zaken bij elkaar brengen. Haar concept is nog niet eerder door iemand neergezet en gaat een dimensie dieper dan de meeste consultants brengen. Het raakt de ‘kern’ van iemands zijn.  Aanvankelijke weerstand wordt door haar omgezet in ‘willen weten’ hoe je open talent je verborgen talent raakt en wat dit  betekent in interactie met de ander. En als dit stadium is bereikt, is er ruimte voor persoonlijke groei,  maar ook om de ander beter te begrijpen en daardoor de samenwerking meer inhoud en diepgang te geven.”
Hilde Webers, Learning & Development Manager SABIC Europe

Jaren te laat

“Ging naar de cursus, zonder precies te weten wat ik daar moest. Mijn toeverlaat bij P&O vond het nodig. In de eerste sessie wilde ik de coach het liefst achter het behang plakken, met al haar uitspraken over hoe ik in elkaar zou zitten. Ruimdenkende zei ze, nou ik dacht wel bijzonder ruim over haar! Na een aantal sessies kwam ik er echter achter dat er een hoop toegevoegde waarde achter deze typering zat, mits je jezelf toestond er voor open te staan.

Gaandeweg de rit besefte ik (vele jaren te laat) dat er veel dingen in mij zaten die ik ten goede kon gebruiken, en nog veel meer dingen die ik beter kon laten.
Ik ben er nog niet, maar weet nu zelf veel beter hoe ik mijn capaciteiten stukken beter kan inzetten, ten gunste van mijzelf en anderen.
Het leerproces dat is ingezet laat je niet meer met rust. Vooral geschikt voor mensen die ervan overtuigd zijn dat ze het zo goed doen.”
Cas Beckers, Shift Supervisor SABIC Europe

Gewoon doen

“… de gesprekken waren best confronterend en ontkenning was mijn eerste reactie. Toch wist Tineke me in de kern te raken en geboeid ben ik verder op zoek gegaan. Terugkijkend heeft het mij veel meer gebracht dan alleen het oplossen van een conflict!  Je moet wel even durven een andere weg in te slaan.
Eigenlijk kan ik heel kort zijn: Gewoon doen alles wat erna komt wordt alleen maar mooier!!!”
Marianne Houben, Dayshift Supervisor DSM Dyneema.

Autonomie

“Aanleiding voor mijn coachingstraject was: ‘Hoe ontwikkel ik vaardigheden als sensitiviteit en strategisch leidinggeven?’
Tineke Liefhebber heeft mij niet alleen inzicht gegeven, het is haar gelukt om een stukje van mezelf terug te vinden. En dat stukje is autonomie. Vertrouw in je kracht en wees je bewust van het effect op de ander. Wat mij bijzonder aansprak is de aanpak: ‘zet je kwaliteit in’ i.p.v. ‘leer verkeerd gedrag af’. Tineke bracht rust in mijn ontwikkeltraject. Door deze rust had ik meer aandacht voor reflectie en het nemen van afstand. Met dank aan Tineke Liefhebber voor haar vertrouwen en inzicht.”
M. Abrahams, Sr. Manager Interpolis NV.

Genialiteit in eenvoud

“Tineke Liefhebber kan ik het beste vergelijken met een zeer succesvolle marketingcampagne. Deze is van een hoog ‘oh ja’ gehalte. Vooraf weet vaak niemand de oplossing voor een complex marketingvraagstuk of wordt een ingewikkelde oplossing gezocht die in de praktijk nooit blijkt te werken. Tineke slaagt er keer op keer in om verbluffend eenvoudige oplossingen aan te dragen of inzichten aan te reiken waarvan ik mij iedere keer achteraf afvraag waarom ik deze niet zelf heb gevonden. Genialiteit in eenvoud die in de praktijk nog werkt ook en die mij als mens en werknemer blijvend heeft verrijkt.”
Drs. Frank Blaszkowski MM, Hoofd Marktmanagement Bedrijven Achmea

Zeer waardevol

“Na HEAO (International Business) en 5 jaar werkzaam in commerciële functies (MT lid, verantwoordelijk voor aantal teams) maakte ik bij post-HBO Bedrijfskunde (Haagse Hogeschool) kennis met het IOS systeem ontwikkeld door Tineke Liefhebber. Ik heb hier ontzettend veel aan gehad. Voorheen twijfelde ik aan mijn geschiktheid voor een commerciële functie. Dank zij geopenende inzichten in mezelf en anderen, en in ontwikkelingsprocessen in teams en organisatie, is dat voorbij. Nu kan ik mijn teams (ook het commerciële) naar het gewenste niveau van taakvolwassenheid en resultaatgerichtheid brengen. Zeer waardevol gebleken in huidig economisch klimaat.”
Wilma Duyvenvoorde, Accountmanager de Ree Holland b.v.

Kern

“Vergeet alle trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, leiding geven, authenticiteit, noem maar op. People Management gaat veel verder en komt tot de kern: wie ben je en waarom ben je wie je bent. Deze opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn persoonlijkheid en de invloed daarvan op mijzelf en mijn omgeving. Een ‘must do’ zou ik bijna zeggen.”
Harry Visser, medewerker procesinrichting De Nederlandse Bank

Nieuw spoor

“Ofschoon ik enigszins sceptisch was over de analyse – want dat ik meer zichtbaar moest worden in de organisatie had mijn MD immers al uitgewezen – bleek Tineke me op een praktisch uitvoerbare manier op een nieuw spoor in mijn carrière te kunnen zetten. Het levert me direct een stuk extra voldoening in mijn werk op maar ook mijn omgeving ziet het nieuwe vuur in me waardoor een promotie werkelijkheid werd. Zonder Tineke was ik wellicht vastgeroest geraakt in mijn oude doen en nu liggen er weer volop mogelijkheden voor me open.
Ir. J. H.J. M. Bazelmans, Senior Plant Automation Engineer Competence Center Manufacturing SABIC

Promotie

“Het is onmiskenbaar dat ik dankzij dit IOS© coachingstraject niet alleen de negatieve spiraal in mijn carrière heb kunnen doorbreken, maar deze hierdoor zelfs een zeer sterke positieve impuls heb weten te geven. De totaal onverwachte promotie was een geweldige stimulans die ik zonder dit IOS© traject nooit zou hebben gerealiseerd. Dankzij de in het IOS© traject opgedane kennis over hoe mensen heel verschillende belevingswerelden kunnen hebben, ben ik een ‘breder’ mens geworden waarin de zwakke punten zijn verbeterd maar wel met behoud van de van origine sterke vaardigheden. En dat alles op een natuurlijke manier!”
Leo Koersvelt, Reliability Engineer SABIC Europe

Beter dan ooit

“Tineke Liefhebber heeft mij met haar indringende manier van coachen meer inzicht gegeven in wat ik als manager kan en hoe ik eigenlijk denk en werk. Ik was in een voor mij verkeerde baan beland. Daar heb ik, mede dank zij het coachingstraject, afscheid van genomen.
Ik heb geleerd de omstandigheden te herkennen waarin ik optimaal functioneer en optimaal creatief ben. Ik beheers die omstandigheden nu beter dan ooit en kan ze vaak creëren. Mijn intuïtie bij het kiezen van medewerkers was altijd goed, maar nu kies ik bewuster de mensen met de voor mij aanvullende kwaliteiten die ik in een team nodig heb.”
Drs. Peter Oomens, Manager Centraal Bureau voor de Statistiek

Succesvolle route

“Met de Post-HBO opleiding People Management biedt De Haagse Hogeschool Academie voor Masters en Professional Courses een succesvolle route naar de Manager van de toekomst. Centraal in de opleiding staat het ontwikkelen van inzicht in teamontwikkeling/coaching en organisatieontwikkeling op basis van een grote portie zelf- en mensenkennis en vermogen hierop de reflecteren. Ik heb zelf ervaren dat het leren reflecteren in een topmanagement positie niet vanzelfsprekend (meer) is maar wel van onschatbare waarde, juist in een tijd waarin profit, people en planet in een nieuw evenwicht lijken te komen. Je blijft dicht bij jezelf en maakt daardoor een integrale aanpak mogelijk bij het ontwikkelen en aansturen van menselijk kapitaal.”
Erwin Borgmeier, manager Academie voor Masters & Professional Courses, De Haagse Hogeschool

Diepgang

“Behoefte aan verdere zelfontplooiing bracht me bij Symbool. De persoonlijkheidanalyse (IOS©) was doeltreffend en een feest van herkenning. Al vroeg tijdens de coaching vindt de omgeving dat ik – ondanks de moeilijke zaken, waar ik als leidinggevende voor sta – een betere invulling geef aan mijn taak/rol. In mijn loopbaan heb ik verschillende trainingen gedaan, maar coaching via de IOS©-methode heeft de meeste diepgang en daarmee voor mij de grootste effectiviteit.”
Ing. Jan Gaasenbeek MRE MRICS, Delta Lloyd Vastgoed, directeur portfoliomanagement

Effectief en menselijk

“Het coachingstraject heeft mij geholpen om keuzes te maken die ik zonder coach wellicht wel had onderkend, maar niet zou hebben genomen. Je kunt doorgaan met leven, met werken, terwijl je weet dat je keuzes moet maken. Die kun je voor je uitschuiven, maar Tineke heeft me geholpen bij het maken van die keuzes. Luisteren, vragen, bevestigen, af en toe een schouder, heel effectief maar ook heel menselijk. Mijn werk en privéleven zijn sindsdien in lijn met mijn kwaliteiten en behoeften.”
Drs. T. van Hees RC, Directeur programmamanagement en Projecten, Gemeente Breda

Unieke ervaring

“Effectief gedrag in organisaties is gebaseerd op zelfkennis en inzicht in de wisselwerking met anderen. Tineke Liefhebber helpt je deze zelfkennis te verwerven op het diepste niveau zonder dat dit ontaardt in navelstaarderij. Zij leert ons uitgaan van onze kracht en die van anderen te herkennen. Onze begrenzingen leren wij daardoor beter hanteren. Dit leidde voor mij tot een unieke ervaring die ik in geen andere training heb meegemaakt.”
Harry van Dok, HR Director SABIC Europe

Rijk zicht

“Eind jaren tachtig leerde ik Tineke de therapeute kennen, of beter gezegd leerde zij mij kennen. Deze periode is van grote betekenis voor mijn ontwikkeling geweest. Onlangs mocht ik Tineke weer ontmoeten in een intense benadering van mijn persoonlijke situatie. Ik prijs me gelukkig met haar rijke zicht op mensen gecombineerd met een spiritueel besef dat een uiteindelijke zingeving inhoudt.”
Rudolf Brenninkmeijer, klinisch neurofysioloog in ruste