Kolossaal, zo’n storm

Wij mensen zijn door verouderde navigatie in een forse storm beland. We hebben hem zien komen maar geloofden het maar half. Nu zitten we er middenin. De boot waarop we varen kraakt vervaarlijk en [...]

En toch is er hoop

Inderdaad, het is een puinhoop, waar we ook kijken. Letterlijk in Oekraïne, maar niet alleen daar. Misselijk makende gruwelijkheden zijn ook in de rest van de wereld aan de orde van de dag. De [...]

To be or not to be, that’s the question

  ‘Stak corona het licht aan?’ kopten we vorig jaar in onze nieuwjaarswens en concludeerden dat naast angst en toenemende polarisatie de roep om verandering alsmaar luider klonk. Ook in de bestuurlijke bovenlaag. Symbool juichte. [...]

Stak corona het licht aan?

2020 was hardvochtig, jazeker. We zagen angst en toenemende polarisatie. Maar 2020 strooide ook ruimhartig met lichtpuntjes. Een daarvan lazen we in de Volkskrant die 400 leden van onze bestuurlijke bovenlaag peilde. Conclusie: de coronacrisis [...]

Synthese; bestemming én bakermat

Bruggenbouwen, inclusie, diversiteit, participatie, integratie. Nobele pogingen tot synthese in een verdeelde samenleving, waarin gekozen oplossingsrichtingen hun geboorte vinden in het denken in tegenstellingen. Ze gaan immers uit van gescheiden ‘soorten’ die verenigd moeten worden; [...]

Over samen gesproken

U en wij, we hebben iets gemeenschappelijks: interesse in elkaar, een gedeelde visie of langjarige  samenwerking. Het sleutelwoord is hier ‘samen’ en dat is niet toevallig. We hechten hier grote waarde aan en zouden mede [...]

Een Waardenvol 2017 met sneuvelende normen

  We wensen u en onszelf een jaar waarin we onze normen ter discussie durven stellen. Niet om alles overboord te gooien, en al helemaal niet tot het loslaten van wederzijds respect. Maar wel om [...]

Wat als dienstbaar leiderschap eenvoudig was…

  Wat als dienstbaar leiderschap eenvoudig was… Dan zou iedere leidinggevende wijsheid, compassie en slagkracht combineren zonder zich te laten verleiden tot een directieve, dwingende aansturing enerzijds of een te meegaande of onduidelijke houding anderzijds. [...]

Worden wie u bent

Bij geboorte ligt in ieder van ons een verzameling begaafdheden besloten. Karakteristieke talenten die bedoeld zijn tot wasdom te komen en ons zo te laten worden wie we werkelijk zijn. Zoals de kastanje die zich [...]

Individuele ontwikkeling

Op zoek naar persoonlijke groei? In onze individuele trajecten richt u zich op het toevoegen van waarde aan uw omgeving door uw (onvermoede) talenten te ontwikkelen. Dit resulteert in vervulling en waardering. Terwijl focus op [...]

Teamcommunicatie

Communicatie. Een cruciale voorwaarde voor samenwerking. Helaas loopt het niet altijd lekker en af en toe ergeren we ons zelfs groen en geel. Onze workshop Teamcommunicatie helpt van barrières bruggen te maken.

Samen door een deur

Een eenvoudig klinkend proces, dat in realiteit helaas maar al te vaak blijft steken in verwijten over hoe anders de ander is. We komen hierdoor in een frustrerend proces terecht waarin we elkaar niet meer [...]

Minder ‘ik’ en meer ‘wij’

‘Minder ik en meer wij’. Dat is de beste basis voor zowel groep- als individuele ontwikkeling. U heeft het ervaren want u kent onze denk- en werkwijze.  Omdat we ook anderen voor deze systemische zienswijze [...]

Tussen wensdroom en daad

Het is een diep geworteld en plezierig gebruik om elkaar in deze tijd van het jaar het allerbeste te wensen,  maar er valt ook iets op af te dingen. Een wens is namelijk –hoe vriendelijk [...]

Dienstbare leiders op het Catshuis?

Na drie regels in “Nederland is een land zonder normen” door Ramsey Nasr (NRC, 24 maart), besefte ik dat hij ons Hollanders een forse draai om de oren zou geven om onze hufterigheid. En terecht. Net als Tineke Liefhebber deed [...]

Focus op geld schaadt samenwerking

‘Geld najagen reduceert het vermogen tot samenwerken.’ Dit las ik onlangs in Met de Wetenschap van Nu van Willem van der Does, hoogleraar experimentele psychopathologie Universiteit Leiden. Proefpersonen die (onopvallende) geldprikkels kregen (zoalsdollarbiljetten verwerkt in posters) bleken 3 x zo [...]