Opleiding dienstbaar leiderschap

Praktische informatie

  • Wat is het: In-company opleidingstraject of open inschrijving
  • Inhoud: analyse persoonlijkheidsprofiel (IOS-Analyse), persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerking
  • Werkvormen: workshops, lessen, individuele coaching, intervisie en supervisie
  • Ons doel: fundament leggen voor leiderschap van de organisatie van morgen
  • Uw opbrengst: inzicht in en handvatten voor ontwikkeling van uzelf, uw leiderschapsstijl en uw team
  • Doelgroep: leidinggevenden, adviseurs en anderen die ontwikkel- en werkprocessen aansturen
  • Duur: 9 tot 10 maanden
  • Brochure: PDF Brochure Dienstbaar Leiderschap 2021
Neem vrijblijvend contact op

Over deze opleiding

Dienstbaar leiderschap is een stevige klus. Het impliceert immers de bereidheid het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het collectieve en dat is niet eenvoudig. Het vraagt om balans tussen hart en hoofd en het synthetiseren van ideeën, plannen en voorstellen. De vrucht daarvan is niet slechts ten gunste van een enkeling. Géén vaal compromis om iedereen enigszins tevreden te houden, maar een dynamisch concept waarin alle inbreng een nieuwe samenhang en meerwaarde vindt. Ten bate van iedereen. Leiders die dit in huis hebben zijn dun gezaaid.
Daarom richten wij ons in deze opleiding op de ontwikkeling van leidinggevenden met gedegen zelfkennis, toenemende compassie en invloed. Op begeleiders die de voorhoede zullen gaan vormen omdat ze samenwerking en welzijn van hun groep tot speerpunt maken en kunnen denken in samenhangen.

De in-company variant van deze leergang kent dezelfde uitgangspunten, maar wordt ingericht als een maatwerk traject. De interactieve lesmodules worden bijvoorbeeld in nauw overleg met u naadloos aangesloten op de cultuur en ontwikkeldoelen van uw organisatie en de dagelijkse praktijk van uw leidinggevenden.

Lees meer over visie, houding en handelen in dienstbaar leiderschap op www.dienstbaarleiderschap.nl:

Andere leiderschapstrajecten

Dienstbaar leiderschap (opleiding)

Deel dit bericht in uw netwerk: