Dienstbaar leiderschap

“Dienstbaar leiderschap is ethisch leiderschap dat mensen begeleidt en ontwikkelt naar een houding waarbij het handelen wordt bepaald door de vraag “Wat is goed, juist en rechtvaardig voor iederéén”.

Dienstbaar leiderschap is een stevige klus. Het impliceert immers de bereidheid het eigenbelang ondergeschikt te maken aan het collectieve. Niet eenvoudig. Het vraagt om balans tussen hart en hoofd en het synthetiseren van ideeën, plannen en voorstellen. De vrucht daarvan is niet slechts ten gunste van een enkeling. Géén vaal compromis om iedereen enigszins tevreden te houden, maar een dynamisch concept waarin alle inbreng een nieuwe samenhang en meerwaarde vindt. Ten bate van iedereen. Leiders die dit in huis hebben zijn dun gezaaid.
Daarom richten wij ons op de ontwikkeling van leidinggevenden met gedegen zelfkennis, toenemende compassie en invloed. Op begeleiders die de voorhoede zullen gaan vormen omdat ze samenwerking en welzijn van hun groep tot speerpunt maken en kunnen denken in samenhangen.

Informatie over deze opleiding vindt u in de PDF ‘Brochure Dienstbaar Leiderschap 2016‘.
De in-company variant van deze leergang kent dezelfde uitgangspunten, maar wordt ingericht als een maatwerk traject. De interactieve lesmodules worden bijvoorbeeld in nauw overleg met u naadloos aangesloten op de cultuur en ontwikkeldoelen van uw organisatie en de dagelijkse praktijk van uw leidinggevenden.

Praktische informatie
– Doel: leiderschapsfundament voor de organisatie van morgen
– Vorm: in-company of open opleiding in 3 fasen (individuele ontplooiing, leiderschap, samenwerking)
– Opbrengst: inzicht in en handvatten voor ontwikkeling van uzelf, uw leiderschapsstijl en uw team
– Doelgroep: leidinggevenden, adviseurs en anderen die ontwikkel- en werkprocessen aansturen

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie>>

Overig aanbod:

Dienstbaar leiderschap (opleiding)