Individu

Uzelf ontwikkelen
Omdat u effectiever wil werken, een geïnspireerder teamlid wil zijn of uw (zakelijke) relatie graag ziet verbeteren, zoekt u inzicht in uw persoonlijkheid. In de samenhang tussen uw krachten en valkuilen, in het hoe en waarom van uw communicatie- en samenwerkingsstijl, en in uw meest natuurlijke ontwikkelweg. Wetende dat u met deze kennis beter onderbouwde keuzes kunt maken of ineffectieve patronen met een grotere slagingskans kunt doorbreken. Zowel zakelijk als privé

En dat is meer dan ooit van belang. Want hoewel de tijd van het ego tanende is, neemt de waarde van het individu toe. Want deze draagt met zijn kenmerkende kwaliteiten bij aan zijn sociale omgeving en het slagen van maatschappelijke- en/of organisatiedoelen. Soms komt deze bijdrage onvoldoende uit de verf of vragen veranderde omstandigheden nieuwe houdingen, vaardigheden of besluiten. Onderstaande coachingstrajecten bieden de hiervoor benodigde en inspirerende ondersteuning.

Share This Story, Choose Your Platform!