Cultuuranalyse

Praktische informatie

  • Wat is het: assessment organisatiecultuur
  • Inhoud: vaststellen DNA van de organisatie (COS)
  • Vorm: workshops, gesprekken, interviews
  • Doel: talenten, kansen, belemmeringen en ontwikkelrichting in kaart brengen
  • Opbrengst: inzicht in interne wetmatigheden/krachtenvelden die ontwikkeling bepalen
  • Doelgroep: hoger management, bestuursorganen
Neem vrijblijvend contact met ons op

Achtergrond

Wanneer de organisatiecultuur slagkracht frustreert, uw imago negatief raakt of leidt tot magere klant- en medewerkerstevredenheidscijfers, wordt het tijd voor actie. Niet door uitsluitend herstructureren, nóg een keer regels aanscherpen of sec ander gedrag aanleren. Maar door te begrijpen wat schuil gaat in en achter de tendensen en feiten die geconstateerd worden.
Want een organisatie is een entiteit op zich – met haar krachten en krochten. Waarvan, net als bij mensen, de oorzakelijke diepte niet altijd gekend en begrepen wordt. Zonder inzicht in de onzichtbare onderstromen wordt succesvol ontwikkelen moeilijk, zo niet vrijwel onmogelijk.

De cultuuranalyse (COS ©) biedt systemisch inzicht in het DNA van uw organisatie en de onlosmakelijke ontwikkelrichting die hier uit voortvloeit. Deze analyse vormt de basis voor een ontwikkeling die bij u past. Een duurzame ontwikkeling. Want uw natuurlijke- en gekoesterde waarden worden geborgd en vormen tevens de motor om kenmerkende belemmeringen te transformeren tot cruciale step stones voor uw ontwikkeling.

Overig aanbod in organisatieadvies

Cultuuranalyse

Deel deze pagina in uw netwerk: