MD In-company

In een tijdsgewricht waarin met minder mensen hetzelfde gedaan moet worden, komt het aan op de soft skills van de managers. Organisaties die dit onderkennen en bovendien het nieuwe landschap herkennen waarin een veel grotere rol voor groepswerk is weggelegd, zetten in op leidinggevenden die hun teams kunnen ontwikkelen. Dat deze managers eerst zichzelf moeten kunnen managen spreekt voor zich.

Wanneer u twijfelt of uw MD-trajecten voldoende voorzien in de ontplooiing van people managers, komen we graag praten. Want hoewel de ene mens meer aangeboren talent heeft dan de ander, het ontwikkelen van teams is te leren. En moet ook geleerd worden als u de slag niet wilt missen.

Mogelijke thema’s:

  • dienstbaar leiderschap
  • authenticiteit – impact vergroten
  • evenwicht tussen denken en doen
  • communicatie, conflict hantering
  • draagvlak, mensen meekrijgen
  • samenwerking
  • teamfasen en teamontwikkeling
  • ethiek

Praktische informatie
– Doel: ontwikkelen van managementtalent
– Vorm: workshops, analyses, lessen en gesprekken als onderdeel van uw bestaande of op te zetten MD trajecten.
– Opbrengst: managers met diepgaand zelfinzicht die (daardoor) anderen begrijpen en meenemen
– Doelgroep: managementpotentieel

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie>>

Verandermanagement

MD In-company