Samen door een deur

Hapert de samenwerking met een specifieke collega of is een privérelatie in het slop is geraakt? Dan kan dit relatietraject een constructieve weg wijzen tot herstel. Het werpt licht op onvermoede wegen om elkaar (weer) te vinden en geeft inzicht in het verband tussen intenties en kenmerkende relatiehobbels. Wonderlijk genoeg vormen juist deze hobbels de springplank tot ontwikkeling van u beiden als individu én van uw relatie.

Thema’s:

  • relationele dynamiek – wat roept u bij de ander op
  • actiereactie in communicatie en samenwerken of samenleven
  • hoofd, hart, emotie – wat moeten we ermee
  • bedoeling en effect
  • slachtoffer, dader of medeplichtige
  • krijgen wat je creëert
  • krijgen wat je wenst
  • vertrouwen en verantwoordelijkheid

Praktische informatie
– Doel: verbeteren onderlinge relatie, samenwerking en communicatie
– Vorm: IOS©-analyses + coaching
– Opbrengst: onderling begrip, aansluiten op elkaar want tegenstellingen blijken aanvullingen
– Doelgroep: collega’s en (zaken)partners

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie>>