Leiderschap

Uw leiderschap ontwikkelen
Omdat de organisatie van morgen wordt gekenmerkt door maatschappelijke verantwoordelijkheid, dynamische teams en respectvolle- en dienstbare werkrelaties is leiderschap in transitie.  Naar een stijl van leiden, die het welzijn van alle betrokkenen voor ogen heeft. Leiderschap dat zich kenmerkt door inzicht in systemen en samenhangen en zowel innovatief is als risico’s en haalbaarheid inschat. Dienstbaar leiderschap dat individuen ontwikkelt en samensmelt tot resultaatgerichte teams en de aanwezige kennis synthetiseert tot een heldere visie en heilzame besluiten. Deze uitgangspunten vindt u terug in onderstaande leiderschapstrajecten.

Meer over de achtergrond van dienstbaar leiderschap: