U en wij, we hebben iets gemeenschappelijks: interesse in elkaar, een gedeelde visie of langjarige  samenwerking. Het sleutelwoord is hier ‘samen’ en dat is niet toevallig. We hechten hier grote waarde aan en zouden mede hierom het woord ‘samen’ willen uitroepen tot woord van het jaar 2018. Ook omdat we niet zo gelukkig zijn met de landelijke keuze van het woord ‘blokkeerfries’. Hoewel het een geniale vondst is die past bij eerdere keuzes als ‘weigerambtenaar’, ’plofkip’ en ‘sjoemelsoftware’, worden wij ietwat treurig van de focus op negatieve verschijnselen. Zoveel liever zouden we inzoomen op positieve tendensen en daar nieuwe woorden voor bedenken. Zoals het woord ‘overbrugger’, voor iemand die als een soort tolk-vertaler verschillende zienswijzen vertaalt om mensen met tegengestelde standpunten nader tot elkaar te brengen. Of ‘synthesiisme’, voor de groeiende beweging van mensen die begrijpen dat overstijgen van tegenstellingen niet alleen mogelijk, maar bovenal noodzakelijk is.

 

We zouden het ook minder ludiek kunnen maken en bestaande woorden een nieuwe dimensie geven. Zoals ‘overbruggingskrediet’ voor de goodwill die het oplevert als je mensen samenbrengt die qua persoonlijkheid of achtergrond niet vanzelfsprekend op elkaar aansluiten. Overbruggingskrediet zou trouwens ook een mooie naam zijn voor een nieuw soort bonus voor mensen die zich met woord en daad inzetten voor het verbeteren van onderlinge verhoudingen en samenwerking.

We hielden het echter eenvoudig. We bedachten niets nieuws, maar kozen uit de vele prachtige woorden die er al zijn om een tendens te karakteriseren.  Zo kwamen we op het woord ‘samen’ omdat dit ons inziens kenmerkend was voor 2018. Niet dat het altijd gemakkelijk herkenbaar was, want we stonden nogal eens met verhitte koppen tegenover elkaar. Het ‘samen’ verschool zich dan onder de waterspiegel en vertoonde zich in onherkenbare vermommingen. Maar als je beter keek zag je dat wel degelijk het thema ‘samen’ ten grondslag lag aan alle tendensen in het afgelopen jaar. Zowel de verfrissende, zoals het koortsachtig zoeken naar wegen om elkaar te vinden, als de onfrisse, wanneer we geërgerd menen dat anderen dat niet doen en ons dan gerechtigd voelen hen buiten te sluiten of zelfs af te straffen. Want het zijn immers die anderen die de harmonie verstorende spelbreker zijn en zich niet conformeren aan onze groep? En die anderen … ? Tja die anderen, die beleven natuurlijk hetzelfde en trekken zich op hun beurt terug in hun sociale bubbel, waarna een verdrietig makende wij-zij situatie ontstaat. Het ene ‘samen’ ergert zich aan het andere ‘samen’ met bijwijlen desastreuze uitwassen. Paradoxaal genoeg, juist door onze gedeelde, maar halfbewuste wens écht samen te zijn en het onvermogen deze goed vorm te geven.

Daarom koesteren wij het ‘samen’ en proberen wegen te vinden die tegenstellingen overwinnen.  We doen dat graag samen met u, samen met uw organisatie en samen met iedereen die daarvoor openstaat. Wij blikken in dankbaarheid terug op 2018 en kijken reikhalzend uit naar een evoluerend en uitbreidend ‘samen’ in 2019.

Hartelijke groet, Tineke, Gaitske, Donjah en Annajorien