2020 was hardvochtig, jazeker. We zagen angst en toenemende polarisatie. Maar 2020 strooide ook ruimhartig met lichtpuntjes.

Een daarvan lazen we in de Volkskrant die 400 leden van onze bestuurlijke bovenlaag peilde. Conclusie: de coronacrisis heeft ook voor hen “de wereld op zijn kop gezet.”

“Bijna driekwart is anders gaan denken: over kwetsbaarheden in de zorg en op de arbeidsmarkt, over de open economie, duurzaamheid, ongelijkheid, het belang van de publieke sector, de rol van de overheid en van Europese samenwerking,” schreef de krant op 12 december.

Maar liefst 70% van de ondervraagden noemde een “fundamentele herstart noodzakelijk.” Waarom? “Om de acute coronacrisis te boven te komen, maar ook om talloze grote onderliggende problemen aan te pakken, vooral de klimaatcrisis, maatschappelijke tegenstellingen en polarisatie, en armoede en ongelijkheid.” Nederland is niet uniek. Vergelijkbare berichten kwamen ook uit het buitenland.

Ons klinkt het als muziek in de oren. Maar zo’n ‘fundamentele herstart’ gaat niet vanzelf. Meer dan ooit zal het aankomen op dienstbare leiders die het collectieve belang voor ogen houden en anderen inspireren hetzelfde te doen. Op inzicht in onderlinge samenhangen. Op begrijpen hoe we tegenstellingen kunnen ombuigen naar gezamenlijk gedragen doelstellingen, door het (h)erkennen en vervlechten van ieders ideeën en mogelijkheden.

De tijd is rijp om de handen ineen te slaan en gezamenlijk ideeën om te zetten in concrete actie. Symbool doet mee, want het is de enige weg vooruit.

Vandaar: moedig én hoopvol voorwaarts in 2021!

 

Hartelijke groet, Tineke, Gaitske, Donjah en Annajorien

Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-moet-nu-echt-anders-vindt-de-elite-wat-zijn-haar-overwegingen~bf83859dc/

Dienstbaar Leiderschap

Dienstbaar leiderschap, een vruchtbare synthese van twee krachten.  Hier vindt u informatie hoe dit bereikt kan worden door een intensief proces van persoonlijke groei. Dit levert u een krachtige dienende basishouding op alsmede inzicht in systemische, onderlinge afhankelijkheden. Het doel hiervan is om samen met iedereen om ons heen een betere toekomst te creëren.

 

 


Klik hieronder door naar meer informatie over:

 

 


Symbool Ontwikkelingsprocessen |  Nieuwjaarsgroet 2021