‘Stak corona het licht aan?’ kopten we vorig jaar in onze nieuwjaarswens en concludeerden dat naast angst en toenemende polarisatie de roep om verandering alsmaar luider klonk. Ook in de bestuurlijke bovenlaag.

Symbool juichte. Zou het eindelijk gaan gebeuren?

We zijn nu een jaar verder.

Zijn we teleurgesteld? Eerlijk zijn? Een beetje, in die zin dat optimisten altijd hopen op méér. Maar als we ons niet blind staren op de onstuimige golven die iedere verandering met zich meebrengt dan zien we wel degelijk positieve ontwikkelingen. Als we uitzoomen zien we grote gestage bewegingen in de vorm van b.v. burgerberaden en participatie, de opkomst van coöperaties, uitgebreidere klimaatafspraken en een in kracht toenemende duurzaamheidsbeweging. Ook omarmen steeds meer organisaties dienstbaar leiderschap.

Maar er is nog gigantisch veel te doen. Want de problemen die de mensheid aanstaren zijn kolossaal. Klimaatcatastrofe, viruspandemie, milieuvervuiling, nepnieuwsbombardementen, migratietragedie, terrorisme, groeiende tweedeling tussen arm en rijk. De zeven plagen van Egypte waren er kinderspel bij. En nu op wereldschaal.

Deze problemen kunnen we alleen samen oplossen. Samen doelen formuleren die collectieve belangen dienen en van samenwerken een speerpunt maken. Maar dat betekent geheid ook iets opgeven. Zou mooi zijn als naastenliefde de drijfveer zou zijn, maar dat hoeft niet eens. Het besef dat vasthouden aan onze ‘ikjes’, aan voordeeltjes en verworvenheden per saldo ook de eigen vernietiging inluidt, zal voldoende zijn om die stappen te zetten die uiteindelijk ieders belang dienen. Een besef dat langzaam groeiende is. En dan is het geen offer meer, maar een vreugdevolle stap voorwaarts voor de mensheid als geheel.

Kortom, er staat meer op het spel dan hebben of niet hebben. Het is “to be or not to be”. Zijn of niet zijn.

Daarom optimistisch én doortastend voorwaarts in 2022!

Hartelijke groet, Tineke, Gaitske, Donjah en Annajorien

 

De quote ‘To be or not to be, that’s the question’ is afkomstig uit Hamlet van William Shakespeare