Bruggenbouwen, inclusie, diversiteit, participatie, integratie. Nobele pogingen tot synthese in een verdeelde samenleving, waarin gekozen oplossingsrichtingen hun geboorte vinden in het denken in tegenstellingen. Ze gaan immers uit van gescheiden ‘soorten’ die verenigd moeten worden; het ene mag – of zelfs moet- zich bij het andere voegen. Een duaal denken dat vrijwel zeker het morele recht van de sterkste aan stuur zet, waarmee we de ongelijkheid die we wilden oplossen juist bekrachtigen. Niet gek dus dat onze pogingen tot integratie maar matig vruchtbaar blijken.

Maar wat nu als we synthese niet slechts zien als een te bereiken doel, maar ook als onderliggend grondpatroon dat de vermeende tegenstellingen en ongelijkheid voorbrengt? In welk geval synthese niet hoeft te worden bewerkstelligd, maar vooral ontdekt, begrepen en omarmd.

Man, vrouw, jong, oud, hetero, homo, allochtoon, autochtoon, religieus, atheïst, wit of gekleurd. Ja, het is anders. En bovenal divers, kleurrijk, prachtig, inspirerend en leerzaam. Want juist door ‘het andere’ polijsten en ontwikkelen we onszelf en elkaar. Alleen zo ontdekken we de gemeenschappelijke grond die ons allen voortbrengt en verenigt. We zijn namelijk al één. Moedig voorwaarts in 2020!

Hartelijke groet, Tineke, Gaitske, Donjah en Annajorien


Streven naar synthese

Vervlechten van kleurrijke diversiteit tot resultaatgerichte eenheid

Synthese en eenheid. Het opheffen van isolationisme, van weerstanden, hokjesgeest, gescheidenheid, het één tegen de ander. Dit  verenigen van tegenstellingen is wat Symbool motiveert en haar decennialange expertise kenmerkt. We maken daarbij gebruik van uw eigen uniciteit als individu, team of organisatie. We boren complementaire kwaliteiten aan en vervlechten die met de reeds bestaande of bekende. Hierdoor transformeert energievretende weerstand in een springplank tot collectieve doelen. Tot een bezielde, resultaatgerichte drijfkracht in uzelf, uw collega’s uw organisatie. Een kracht bovendien die ieders belang dient. Móet dienen, want alleen eendrachtig komen we verder. Lees hier meer over hoe wij werken.

 


Lees hieronder meer overwegingen op www.dienstbaarleiderschap.nl

 

 


Symbool Ontwikkelingsprocessen |  Nieuwjaarsgroet 2020