Dankbaarheid en hoop; inspirerende startpunten voor 2018

Dankbaarheid, voor de plezierige samenwerking met u en wat u ons bood aan kennis en inzicht. “Find yourself in the service of others.”, zei Gandhi ooit. Gelijk had hij, want mede dankzij u ontplooiden wij onszelf. Een zeer welkom extra.

En hoop, omdat de heilzame tendens tot dienstbaarheid lijkt door te zetten. Logisch, want het biedt veel. Zoals ook dienstbaar leiderschap dat doet. Het faciliteert de versnelde ontwikkeling van individu en organisatie. ‘Harde’ en ‘zachte’ processen worden gericht verweven en bundelen ieders kwaliteiten om zo met plezier, effectief samen te werken aan collectieve doelen. Dat nog niet alle organisaties hier op inzetten lijkt ons alleen verklaarbaar door onbekendheid of vooroordelen.

Om deze laatsten meteen maar te tackelen; dienstbare leiders zijn geen watjes. Dit onjuiste beeld ontstond door leidinggevenden die door eenzijdige inzet op dienstbaarheid onvoldoende leidden, waardoor onduidelijkheid en richtingloosheid ontstond. Een ongewenste onbalans. Net zo ongewenst overigens als leiders die dienstbaarheid onderschatten. Autoritair gedrag is dan het onprettige en ineffectieve gevolg.

De kunst ligt in het vinden van het midden; in de synthese van de twee krachtenvelden. Want dat is waar dienstbaar leiderschap haar transformerende kracht aan ontleent.

En denk nu niet dat dit niet voor u geldt omdat u geen leidinggevende bent. Want ook u zal in een rol als collega, coach of ouder de balans willen vinden tussen het voortouw nemen en ondersteunen.

Dus op naar de vruchtbare balans van dienstbaarheid en leiderschap! En als wij u daar in 2018 weer bij kunnen helpen dan doen we dat van harte.

Graag tot ziens, Tineke en Gaitske