april 2024

burn-out

2024-04-30T06:58:49+00:00

loslaten de nieuwe trend een sul schijn ik te zijn als dit holle woord niet mijn praatdoos siert druk, druk, druk paste mij beter maar schijnt nu passé doelen vluchtiger dan aceton blijken steeds van gisteren tenzij het dukaten zijn de kar loop ik alleen te trekken niemand trekt met me mee ze hebben [...]

burn-out2024-04-30T06:58:49+00:00

december 2023

Kolossaal, zo’n storm

2023-12-18T12:31:29+00:00

Wij mensen zijn door verouderde navigatie in een forse storm beland. We hebben hem zien komen maar geloofden het maar half. Nu zitten we er middenin. De boot waarop we varen kraakt vervaarlijk en wordt wild heen en weer geschud. De zeilen zijn gescheurd, golven bijten schuimbekkend in de boeg en we menen dat [...]

Kolossaal, zo’n storm2023-12-18T12:31:29+00:00

december 2022

En toch is er hoop

2023-12-11T12:58:32+00:00

Inderdaad, het is een puinhoop, waar we ook kijken. Letterlijk in Oekraïne, maar niet alleen daar. Misselijk makende gruwelijkheden zijn ook in de rest van de wereld aan de orde van de dag. De klimaatcatastrofe, de migratietragedie en de groeiende tweedeling tussen arm en rijk om maar eens iets te noemen, zijn weliswaar onderwerp [...]

En toch is er hoop2023-12-11T12:58:32+00:00

december 2021

To be or not to be, that’s the question

2023-12-11T12:58:48+00:00

  ‘Stak corona het licht aan?’ kopten we vorig jaar in onze nieuwjaarswens en concludeerden dat naast angst en toenemende polarisatie de roep om verandering alsmaar luider klonk. Ook in de bestuurlijke bovenlaag. Symbool juichte. Zou het eindelijk gaan gebeuren? We zijn nu een jaar verder. Zijn we teleurgesteld? Eerlijk zijn? Een beetje, in die [...]

To be or not to be, that’s the question2023-12-11T12:58:48+00:00

december 2020

Stak corona het licht aan?

2023-12-11T12:59:03+00:00

2020 was hardvochtig, jazeker. We zagen angst en toenemende polarisatie. Maar 2020 strooide ook ruimhartig met lichtpuntjes. Een daarvan lazen we in de Volkskrant die 400 leden van onze bestuurlijke bovenlaag peilde. Conclusie: de coronacrisis heeft ook voor hen “de wereld op zijn kop gezet.” “Bijna driekwart is anders gaan denken: over kwetsbaarheden in de [...]

Stak corona het licht aan?2023-12-11T12:59:03+00:00

december 2019

Synthese; bestemming én bakermat

2023-12-11T12:59:18+00:00

Bruggenbouwen, inclusie, diversiteit, participatie, integratie. Nobele pogingen tot synthese in een verdeelde samenleving, waarin gekozen oplossingsrichtingen hun geboorte vinden in het denken in tegenstellingen. Ze gaan immers uit van gescheiden ‘soorten’ die verenigd moeten worden; het ene mag – of zelfs moet- zich bij het andere voegen. Een duaal denken dat vrijwel zeker het morele [...]

Synthese; bestemming én bakermat2023-12-11T12:59:18+00:00

januari 2019

Over samen gesproken

2023-12-11T12:59:31+00:00

U en wij, we hebben iets gemeenschappelijks: interesse in elkaar, een gedeelde visie of langjarige  samenwerking. Het sleutelwoord is hier ‘samen’ en dat is niet toevallig. We hechten hier grote waarde aan en zouden mede hierom het woord ‘samen’ willen uitroepen tot woord van het jaar 2018. Ook omdat we niet zo gelukkig zijn met [...]

Over samen gesproken2023-12-11T12:59:31+00:00

december 2017

Dankbaarheid en hoop; inspirerende startpunten voor 2018

2023-12-11T12:59:49+00:00

  Dankbaarheid en hoop; inspirerende startpunten voor 2018 Dankbaarheid, voor de plezierige samenwerking met u en wat u ons bood aan kennis en inzicht. “Find yourself in the service of others.”, zei Gandhi ooit. Gelijk had hij, want mede dankzij u ontplooiden wij onszelf. Een zeer welkom extra. En hoop, omdat de heilzame tendens tot [...]

Dankbaarheid en hoop; inspirerende startpunten voor 20182023-12-11T12:59:49+00:00

december 2016

Een Waardenvol 2017 met sneuvelende normen

2023-12-11T13:04:12+00:00

  We wensen u en onszelf een jaar waarin we onze normen ter discussie durven stellen. Niet om alles overboord te gooien, en al helemaal niet tot het loslaten van wederzijds respect. Maar wel om recht te doen aan de waarden die aan onze normen ten grondslag liggen.  Want zolang we elkaar aan onze normen [...]

Een Waardenvol 2017 met sneuvelende normen2023-12-11T13:04:12+00:00

oktober 2016

Wat als dienstbaar leiderschap eenvoudig was…

2023-12-11T13:05:20+00:00

  Wat als dienstbaar leiderschap eenvoudig was… Dan zou iedere leidinggevende wijsheid, compassie en slagkracht combineren zonder zich te laten verleiden tot een directieve, dwingende aansturing enerzijds of een te meegaande of onduidelijke houding anderzijds. Dan zou iedere leidinggevende zelfinzicht hebben, zichzelf kunnen bijsturen en de discipline hebben de ingeslagen weg voort te zetten. Ook [...]

Wat als dienstbaar leiderschap eenvoudig was…2023-12-11T13:05:20+00:00

Titel

Ga naar de bovenkant