Teameffectiviteit

Om bevlogen en constructief samen te werken heeft iedereen in uw team een helder en eenduidig beeld van het collectieve doel. Ook is duidelijk via welke route dit wordt verwezenlijkt en wie, wat doet en wanneer. Alle teamleden zijn betrokken en gemotiveerd, leveren geïnspireerd en in goed overleg hun aandeel en weten wat van de teamcollega’s te verwachten. Of momenteel (nog) niet helemaal…?

Dan is het tijd voor actie om individuele beelden en verwachtingen uit te lijnen. Om inzicht te krijgen in de krachten en zwakten in de samenwerking, ontwikkeldoelen te stellen en een plan te maken waar iedereen zijn schouders onder wil zetten. Alleen zo kan de effectiviteit van het team op korte termijn worden vergroot.

Praktische informatie
– Doel: teameffectiviteit vergroten
– Vorm: 3 workshops in teamverband (plaats, richting en leerdoelen, communicatie, samenwerking)
– Opbrengst: zelfreflectie, draagvlak voor teamdoelen, inspirerende werkverhoudingen, resultaten
– Doelgroep: teams in alle soorten en maten

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie>>

Bent u op zoek naar een diepgaander ontwikkeltraject waarin persoonlijke talenten van de teamcollega’s integraal worden verbonden aan teamontwikkeling, bekijk dan ‘Teamtalenten bundelen

Overig aanbod:

Teameffectiviteit